کف کاذب آنتی استاتیک

کف کاذب آلومینیومی آلوم سازه