زیرسازی کناف آلوم سازه

زیر سازی سقف کاذب کناف

سازه گالوانیزه کناف شامل F47 ، U36 ،L25 می باشد که برای پنل های گچی کناف نظیر RG ، MR و دیگر پنل های ضد حریق … بکار گرفته می شود .

,  زیر سازی سقف کاذب کناف