سقف کاذب گچی روکش پی وی سی
سقف کاذب گچی روکش پی وی سی

سقف کاذب گچی شامل تایل های گچی با ابعاد 60*60 سانتی متر می باشد که دارای مدل های مختلفی می باشد .
سقف کاذب گچی روکش پی وی سی پشت فویل دار دور تیپ دار .
سقف کاذب گچی سوراخ نامنظم دایره ای
سقف کاذب گچی سوراخ منظم دایره ای
سقف کاذب گچی سوراخ مربعی

سازه طلایی آلوم سازه
تایل گچی سوراخ مربعی