نماهای شرکت آلوم سازه شامل :
نماهای کامپوزیت پنل
نماهای شیشه ای ، کرتن وال ، روکوب ، اسپیس اسپایدر
نماهای چوبی ترمووود ،