گالری تصاویر پروژه ها

شرکت آلوم سازه

این سقف با سازه های کلیک طلایی رنگ روکش کروم و به صورت سازه نمایان با مدل وسط پانچ و لایه نمدین پشت اجرا شده است .این سقف با سازه های کلیک طلایی رنگ روکش کروم و به صورت سازه نمایان با مدل وسط پانچ و لایه نمدین پشت اجرا شده است .این سقف با سازه های کلیک طلایی رنگ روکش کروم و به صورت سازه نمایان با مدل وسط پانچ و لایه نمدین پشت اجرا شده است .این سقف با سازه های کلیک طلایی رنگ روکش کروم و به صورت سازه نمایان با مدل وسط پانچ و لایه نمدین پشت اجرا شده است .
سقف آلومینیومی آنتی باکتریال بیمارستانی بهترین گزینه برای استفاده در محیط های کلینیکال و بیمارستانی می باشد . بیمارستان حضرت فاطمه شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان برای سقف این مرکز درمانی از سازه های کلیک سازه طلایی روکش کروم طلایی رنگ به همراه تایل آلومینیومی سفید آنتی باکتریال بیمارستانی بهره برده است .سقف آلومینیومی آنتی باکتریال بیمارستانی بهترین گزینه برای استفاده در محیط های کلینیکال و بیمارستانی می باشد . بیمارستان حضرت فاطمه شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان برای سقف این مرکز درمانی از سازه های کلیک سازه طلایی روکش کروم طلایی رنگ به همراه تایل آلومینیومی سفید آنتی باکتریال بیمارستانی بهره برده است .سقف آلومینیومی آنتی باکتریال بیمارستانی بهترین گزینه برای استفاده در محیط های کلینیکال و بیمارستانی می باشد . بیمارستان حضرت فاطمه شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان برای سقف این مرکز درمانی از سازه های کلیک سازه طلایی روکش کروم طلایی رنگ به همراه تایل آلومینیومی سفید آنتی باکتریال بیمارستانی بهره برده است .سقف آلومینیومی آنتی باکتریال بیمارستانی بهترین گزینه برای استفاده در محیط های کلینیکال و بیمارستانی می باشد . بیمارستان حضرت فاطمه شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان برای سقف این مرکز درمانی از سازه های کلیک سازه طلایی روکش کروم طلایی رنگ به همراه تایل آلومینیومی سفید آنتی باکتریال بیمارستانی بهره برده است .
در پروژه مترو کـــرج از تایل های آلومینیومی ضخامت 0.6 میلی متر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای به همراه سازه های کلیک سفید استفاده شده است .در پروژه مترو کـــرج از تایل های آلومینیومی ضخامت 0.6 میلی متر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای به همراه سازه های کلیک سفید استفاده شده است .در پروژه مترو کـــرج از تایل های آلومینیومی ضخامت 0.6 میلی متر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای به همراه سازه های کلیک سفید استفاده شده است .در پروژه مترو کـــرج از تایل های آلومینیومی ضخامت 0.6 میلی متر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای به همراه سازه های کلیک سفید استفاده شده است .در پروژه مترو کـــرج از تایل های آلومینیومی ضخامت 0.6 میلی متر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای به همراه سازه های کلیک سفید استفاده شده است .
در هایپر مارکت الماس زعفرانیه از تایل آلومینیومی نقره ای رنگ با ترکیب سازه های طلایی طلایی روکش کروم استقاده شده است . هایپر مارکت الماس زعفرانیه از معدود هایپر مارکت های شبانه روزی تهران می باشد .در پروژه مترو کـــرج از تایل های آلومینیومی ضخامت 0.6 میلی متر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای به همراه سازه های کلیک سفید استفاده شده است .در هایپر مارکت الماس زعفرانیه از تایل آلومینیومی نقره ای رنگ با ترکیب سازه های طلایی طلایی روکش کروم استقاده شده است . هایپر مارکت الماس زعفرانیه از معدود هایپر مارکت های شبانه روزی تهران می باشد .در هایپر مارکت الماس زعفرانیه از تایل آلومینیومی نقره ای رنگ با ترکیب سازه های طلایی طلایی روکش کروم استقاده شده است . هایپر مارکت الماس زعفرانیه از معدود هایپر مارکت های شبانه روزی تهران می باشد .در هایپر مارکت الماس زعفرانیه از تایل آلومینیومی نقره ای رنگ با ترکیب سازه های طلایی طلایی روکش کروم استقاده شده است . هایپر مارکت الماس زعفرانیه از معدود هایپر مارکت های شبانه روزی تهران می باشد .در هایپر مارکت الماس زعفرانیه از تایل آلومینیومی نقره ای رنگ با ترکیب سازه های طلایی طلایی روکش کروم استقاده شده است . هایپر مارکت الماس زعفرانیه از معدود هایپر مارکت های شبانه روزی تهران می باشد .
برای ساختمان پلاسکو تهران که پس از آتش سوزی شدید به طور کامل از بین رفته بود دستور کار ساخت سریع تعریف شده بود بالغ بر پــنج هزار متر مربع سقف کاذب گریلیوم به عنوان سقف مکمل در کنار سقف کناف طراحی شد که با رنگ آنتراسیت الکترواستاتیک کوره ای و به صورت شبکه ای تولید گردید . برای ساختمان پلاسکو تهران که پس از آتش سوزی شدید به طور کامل از بین رفته بود دستور کار ساخت سریع تعریف شده بود بالغ بر پــنج هزار متر مربع سقف کاذب گریلیوم به عنوان سقف مکمل در کنار سقف کناف طراحی شد که با رنگ آنتراسیت الکترواستاتیک کوره ای و به صورت شبکه ای تولید گردید . برای ساختمان پلاسکو تهران که پس از آتش سوزی شدید به طور کامل از بین رفته بود دستور کار ساخت سریع تعریف شده بود بالغ بر پــنج هزار متر مربع سقف کاذب گریلیوم به عنوان سقف مکمل در کنار سقف کناف طراحی شد که با رنگ آنتراسیت الکترواستاتیک کوره ای و به صورت شبکه ای تولید گردید . برای ساختمان پلاسکو تهران که پس از آتش سوزی شدید به طور کامل از بین رفته بود دستور کار ساخت سریع تعریف شده بود بالغ بر پــنج هزار متر مربع سقف کاذب گریلیوم به عنوان سقف مکمل در کنار سقف کناف طراحی شد که با رنگ آنتراسیت الکترواستاتیک کوره ای و به صورت شبکه ای تولید گردید . برای ساختمان پلاسکو تهران که پس از آتش سوزی شدید به طور کامل از بین رفته بود دستور کار ساخت سریع تعریف شده بود بالغ بر پــنج هزار متر مربع سقف کاذب گریلیوم به عنوان سقف مکمل در کنار سقف کناف طراحی شد که با رنگ آنتراسیت الکترواستاتیک کوره ای و به صورت شبکه ای تولید گردید .
در سالن های تولید کمپرسورهای کارخانه سندن از تایل های آلومینیومی شرکت آلوم سازه استفاده شده است این سقف ضد حریق و ضد رطوبت می باشد .در سالن های تولید کمپرسورهای کارخانه سندن از تایل های آلومینیومی شرکت آلوم سازه استفاده شده است این سقف ضد حریق و ضد رطوبت می باشد .در سالن های تولید کمپرسورهای کارخانه سندن از تایل های آلومینیومی شرکت آلوم سازه استفاده شده است این سقف ضد حریق و ضد رطوبت می باشد .در سالن های تولید کمپرسورهای کارخانه سندن از تایل های آلومینیومی شرکت آلوم سازه استفاده شده است این سقف ضد حریق و ضد رطوبت می باشد .در سالن های تولید کمپرسورهای کارخانه سندن از تایل های آلومینیومی شرکت آلوم سازه استفاده شده است این سقف ضد حریق و ضد رطوبت می باشد .در قسمت های اداری کارخانه سندن علاوه بر گچبرگ های ام آر که ضد رطوبت هستند از تایل های آلومینیومی ضد حریق و ضد رطوبت استفاده شده است برای زیرسازی سقف های کاذب آلومینیومی از شبکه های گرید آرمسترانگ استفاده کرده ایم برای جلوگیری از برش سقف های کاذب آلومینیومی دور کار را با گچبرگ ضد رطوبت کاور کرده ایم در قسمت های اداری از سقف های مشبک گچی استفاده کردیم در قسمت های اداری از سقف های مشبک گچی استفاده کردیم
کارخانه راشا پسته سیرجان تولید کننده و صادرکننده پسته به کشورهای اروپایی و آمریکایی می باشد به همین جهت برای دریافت گواهینامه ها و ایزوهای بروز دنیا در تمامی موارد ساخت باید نظر مشاوران را جلب می نمود . تایل های آلومینیومی شرکت آلوم سازه تمامی تست های کیفیت دقیق و بروز مشاوران این کارخانه را با موفقیت پاس نموده اند .کارخانه راشا پسته سیرجان تولید کننده و صادرکننده پسته به کشورهای اروپایی و آمریکایی می باشد به همین جهت برای دریافت گواهینامه ها و ایزوهای بروز دنیا در تمامی موارد ساخت باید نظر مشاوران را جلب می نمود . تایل های آلومینیومی شرکت آلوم سازه تمامی تست های کیفیت دقیق و بروز مشاوران این کارخانه را با موفقیت پاس نموده اند .