چسب خمیری کاشی و سنگ (سرامیک)
چسب خمیری کاشی

چسب کاشی خمیری برای چسباندن کاشی ، سرامیک ، سنگ استفاده می شود . همچنین به جهت دارا بودن کلیه مواد لازم جهت نصب و مستحکم نمودن کاشی و سرامیک نیازی به افزودن هیچ گونه ملات و متعلقات اضافی ندارد . معمولا چسب کاشی در سطل های 12 کیلیویی بسته بندی و استفاده می شود .
استفاده از چسب های خمیری سرعت نصب و نظافت نصب را به مراتب بهتر از قبل بهبود بخشیده است