زیرسازی کناف آلوم سازه

زیرسازی سقف کناف

زیر سازی سقف کاذب کناف شامل پروفیل های متفاوتی است که با تجمیع آنها زیرسازی سقف های گچبرگی
شامل

RG
MR
FM
و غیره با ضخامت های مختلف می باشد .

سازه F47

سازه F47 با دو ضخامت 0/5 و 0/6 تولید می شود و بصورت افقی در اتصال با انواع گچبرگ می باشد . طول هر شاخه این پروفیل 4 متر می باشد .

پروفیل F47 آلوم سازه

پروفیل F47 آلوم سازه

سازه U36

سازه U36 بصورت عمودی و به عنوان آویز با پروفیل F47 در اتصال است .
ضخامت های این پروفیل 0/5 و 086 می باشد و طول هر شاخه آن 4 متر است .

پروفیل U36 آلوم سازه

پروفیل U36 آلوم سازه

سازه L25

سازه L25 به عنوان نبشی در زیرسازی سقف های کاذب کناف به کار برده می شود .ضخامت 0/5 و 0/6 دارد و طول هر شاخه آن 4 متر می باشد .

 

پروفیل L25 کناف

پروفیل L25 کناف

رانر و استاد

پروفیل رانر و استاد با سایز های 50 ، 70 ، 100 تولید می گردد .

رانر و استاد آلوم سازه

رانر و استاد آلوم سازه