بایگانی برچسب برای: روش هاي اجرا سقف كاذب

تایل آلومینیومی آلوم سازه

اجرای سقف کاذب و نکاتی که قبل از انجام آن باید بدانیم .

اجرای سقف کاذب و نکاتی که قبل از انجام آن باید بدانیم

سقف کاذب بسته به محل مورد استفاده و شرایط محیطی متفاوت می باشد و به همین دلیل است که اجرای آن نیز برای هر نوع سقف

متفاوت بوده و شرایط خودش را طلب می نماید .

شرایط عمومی اجرای سقف کاذب

نکاتی که برای انجام سقف های کاذب بصورت کلی می باشد بشرح زیر می باشد :

1- آگاهی از جنس سقف اصلی جهت تعیین نوع میخ و چاشنی مصرفی

معمولا بسته به جنس سقف اصلی از دو نوع میخ و چاشنی استفاده می شود :

میخ و چاشنی آهن

میخ و چاشنی بتون

2- تعبیه محل اتصال آویز ها که معمولا در فاصله های یک مترو نیم از یکدیگر و با قاصله

20 سانتی متر از دیوار ها لحاظ می گردد .همچنین نوع اتصال این آویزها با سقف اصلی

با ابزاری به نام Ht می باشد که با تفنگ های هیلتی به سقف اصلی وصل می شوند .

3- استفاده از تراز برای تعیین دقیق نصب پروفیل نبشی جهت دور کار سقف اصلی .

شرایط اختصاصی اجرای سقف کاذب

هر نوع سقف کاذب زیرسازی و اجرای مربوط به خودش را داراست به عنوان مثال سقف های کاذب :

سقف تایل آلومینیومی 

سقف آکوستیک

سقف پی وی سی

سقف گچی

سقف آسمان مجازی 

سقف طلقی پلکسی 

سقف معرق 

سقف رنگی پتینه 

همگی با زیرسازی شیکه های کلیک اجرا می شوند و برای اجرا و زیرسازی آنها با استفاده از سازه های

30 سانتی متری کلیک

60 سانتی متری کلیک

120 سانتی متری کلیک

360 سانتی متری کلیک

شبکه های 60*60  و یا 30*30  را تشکیل می دهند و سپس شروع به بارگزاری و نصب تایل های مربوطه می نمایند .

سقف های غیر شبکه ای

سقف کاذب دامپا زیرسازی غیر شبکه ای دارد و برای زیرسازی ان از ناودانی جهت دور کار و پروفیل های یوچانل جهت شاسی کشی اصلی

استفاده می شود .

پس از اجرای زیرسازی سقف های کاذب محل نصب چراغ در داخل آن مشخص شده و سپس در باقی  شبکه ها اقدام به نصب کاذب اصلی می نمایند .

هنگام سفارش جنس برای سقف های کاذب باید

موارد زیر را ارسال نمود :

1- میخ و چاشنی متناسب با سقف

2- سیم مفتول و فنر دوبل

3- ht جهت اتصال آویز

4- پیچ

5- جنس زیرسازی

6- سقف اصلی

زیرسازی سقف کاذب آلوم سازه

زیرسازی سقف کاذب آلوم سازه

 

 

سقف کاذب آلوم سازه

سقف کاذب چیست و (جزئیات و روش های اجرای سقف کاذب) به چه صورت است

سقف کاذب (جزئیات و روش های اجرا سقف کاذب)

به طور کلی سقف های کاذب از چهار بخش:

1- آویز های فلزی قائم

2 – پروفیل های اصلی افقی (شبکه اصلی)

3 – پروفیل های فرعی افقی (شبکه فرعی متصل به شبکه اصلی)

 4 – پوشش (پانل) زیرین تشکیل می گردد.

برای آویز های قائم سقف های کاذب می توان از مصالح زیر استفاده کرد:

1-   آرماتور به قطر حداقل 6 میلی متر.

2-  سیم های فولادی گالوانیزه که سطح مقطع آنها حدقل 10 میلی متر مربع و ضخامت آنها حداقل 5/1 میلی متر می باشد.

3-  تسمه های فولادی زنگ نزن که سطح مقطع آن ها حداقل 10 میلی متر مربع و ضخامت آنها حداقل 5/1 میلی متر می باشد.

نوع پروفیل انتخابی برای تیرک های نگهدارنده سقف کاذب (شبکه های اصلی و فرعی) با توجه به وزن موادو مصالح انتخاب شده

، جنس و ویژگی های مواد و مصالح انتخاب شده،

وجود ریل یا تیرک های فرعی متصل به تیرک های اصلی،

پیوسته بودن یا ناپیوسته بودن سقف کاذب و نیز نوع اتصال پیش بینی شده،

متفاوت است.

برای این منظور میتوان از انواع پروفیل های فلزی (فولادی، آلومینیمی و … ) به شکل های سپری

، نبشی

، ناودانی

و غیره و همچنین از چوب های چهار تراش و نیز آرماتور ها استفاده کرد.

برای پوشش یا پانل زیرین نیز می توان از یک نوع مصالح مانند لمبه چوبی

یا لمبه آلومینیومی

یا صفحات پیش ساخته گچی

یا صفحات آکوستیک

و یا از دو نوع مختلف مانند رابیتس و اندود گچ استفاده کرد.

تذکر مهم:

 در مورد سقف های بتن آرمه باید در موقع بتن ریزی پیش بینی های لازم برای جایگذاری آویز ها صورت پذیرد.

چنانچه هنگام بتن ریزی آویز های قائم تعبیه نشده باشند، می توان از چکش های فشنگی برای نصب آویز ها استفاده نمود.

ضمناً در سقف های چوبی اتصال آویز های قائم به وسیله پیچ یا قلاب انجام می شود.

www.alumsazeh.com

تایل آلومینیومی آلوم سازه

تایل آلومینیومی آلوم سازه