چسب سیلیکون استراکچر
چسب سیلیکون استراکچر
چسب سیلیکون استراکچر
چسب سیلیکون استراکچر در اصل روش  بکارگیری نوعی از چسب سیلیکون به منظور چسباندن شیشه،فلز یا دیگر مصالح ساختمانی به سازه یک ساختمان است.فشار باد و دیگر ضرایب بار تاثیر گذار بر روی نما  از طریق سیلیکون استراکچراز شیشه یا پنل شیشه ای به سازه ساختمانی انتقال می یابد. چسب سیلیکون استراکچر می بایست چسبندگی و استحکام خود رابدون نقص به جهت نگهداری از نما ی تحت فشار باد و تنش های حرارتی حفظ کند.
چسب سیلیکون استراکچر مخصوص شیشه نوعی چسب سیلیکونی با کارایی بالاست و با سایر چسب های سیلیکونی متفاوت می باشد.در نماهای شیشه حتما می بایست از چسب های  فرموله شده و تست شده مخصوص این کاربرد استفاده گردد.
ویژگی های فنی چسب  سیلیکون استراکچر به طور معمول به صورت زیر می باشد:
1- چسب سیلیکون استراکچر سیلیکون خنثی بر پایه آلکوکسی
2-چسب سیلیکون استراکچر مقاومت عالی در برابر UV و ازن
3-مقاومت دمایی چسب سیلیکون استراکچر :   55- درجه تا 150+ درجه است
4-استحکام کششی بالا چسب سیلیکون استراکچر نسبت به دیگر چسب های سیلیکون 
5-رسیدن به استحکام نهایی چسب سیلیکون استراکچر پس از گذشت 28 روز است
6- چسب سیلیکون استراکچر فاقد هرگونه حلال است 
در شکل زیر محل کاربرد چسب سیلیکون استراکچر در نمای ساختمان قابل مشاهده می باشد: