فوم درزگیر
فوم درزگیر

فوم درزگیر یا فوم اکسپنشن برای پر کردن درزهای درهای اتاقی ، درب های ضد سرقت ، پنجره های دوجداره به کار می رود .فوم درزگیر به صورت شلنگی نیز موجود است.