سقف نور مخفی (باکس)

سقف نورمخفی یا همان باکس از کارهای سقف کاذب کناف می باشد . معمولا باکس در سالن های پذیرایی ، سالن های اجتماعات و آشپزخانه و فضاهایی که با نور بک لایت و مخفی تعریف می شوند اجراء می شوند .
زیرسازی نورمخفی و باکس از همان زیرسازی معمول سقف های کاذب کناف که شامل اف 47 ، یو 36 ، ال 25 می باشد و قابلیت نصب کلیه پنل های گچبرگ RG ، MR،FM بر روی آنها مقدور می باشد . نور مخفی می تواند ترکیبی از سقف معرق و باکس باشد .

نورمخفی و سقف معرق