میخ و چاشنی
میخ و چاشنی

میخ وچاشنی از پر مصرف ترین محصولات حوزه سقف کاذب و صنعت ساختمان می باشند . میخ و چاشنی برای دو دسته بتون و آهن استفاده می شوند . اندازه استاندارد آن سه سانت و دو میل می باشد که با استفاده از تفنگ های مربوطه که بیشتر به تفنگ های هیلتی مشهور شده اند استفاده می شود . معمولا هر بسته میخ و چاشنی دارای صد میخ و صد چاشنی می باشد که در هر کارتن 50 بسته قرار می گیرد .