ساختمان های سبک ال اس اف
ساختمان های سبک ال اس اف

نصب اسکلت LSF در کنار تولید سازه های آن از خدمات این شرکت می باشد . شما می توانید بسته به محل مورد استفاده خودتان از سیستم ال اس اف کانادایی و نیوزلندی استفاده نمایید . در سیستم نیوزلندی کلیه فرایند ساخت ، جاسازی و محل اتصالات در محل کارگاه انجام می پذیرد و فقط عملیات نصب در محل پروژه شکل می گیرد . در سیستم کانادایی تمام فرایند جاسازی و محل اتصالات در محل پروژه انجام می شود .