چسب های آلوم سازهچسب های آلوم سازه


چسب 


مجموعه چسب های وارداتی و تولید داخل شامل چسب های :
چسب آکواریوم یا چسب سیلیکون
چسب درزگیر سیلیکون ماستیک
چسب سیلیکون حرارتی
چسب سیلیکون خنثی
چسب سیلیکون مونتاژکیت
جسب سیلیکون رنگی
چسب خمیری کاشی و سنگ
چسب 123
چسب فوم درزگیر
چسب ام اس پلیمر
می باشد .