کف کاذب آنتی استاتیک اتاق سرور

 کف کاذب  آنتی استاتیک بهترین گزینه برای کف اتاق های سرور و دیتا سنتر ها می باشد .
چرا که تخلیه بار الکتریکی در این مراکز بسیار حائز اهمیت و چشمگیر می باشد . تخلیه الکترواستاتیکی
با تکنولوژی کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن مهندسی می شود . استفاده از این نوع کف جریان هوا را یکنواخت نموده
و همچنین توزیع وزن در تمام سطح اتاق و مرکز یکپارچه تقسیم می گردد .
استفاده از این نوع کف آنتی استاتیک بهترین گزینه برای تخلیه بارهای الکتریکی است .